martes, 14 de febrero de 2017

Viatge a la ciutat de Londres, alumnes de 2n de batxillerat


Departament de lingüística Seminari d’anglés

Cal preparar el nostre alumnat per a viure en un món plurilingüe i pluricultural cada vegada més obert a les relacions internacionals de qualsevol tipus en què el coneixement de llengües estrangeres, especialment l’anglés, permeten accedir a altres cultures, fomenten les relacions interpersonals, faciliten l’enteniment intercultural i permeten valorar millor les nostres pròpies llengües. L’objectiu de l’aprenentatge d’una llengua estrangera és que les alumnes i els alumnes adquirisquen les destreses discursives que poden tindre lloc en àmbits diversos: en el de les relacions personals, en l’educatiu, en l’acadèmic, en el públic, que comprén tot allò que s’ha relacionat amb la interacció social quotidiana o laboral per exemple comprar, preguntar en una ciutat, demanar informació en qualsevol context, etc. I que ho puguen fer expressant-se i interactuant oralment. Indubtablement la manera més efectiva d’aconseguir aquestos objectius és viatjant a un país on l’anglés s’ha d’utilitzar de manera obligatòria perquè va a ser l’única forma de fer-te entendre davant necessitats tan bàsiques com moure’s per una ciutat o demanar menjar a un restaurant, preguntar el preu de qualsevol objecte, etc.

Per aquest motiu, el nostre centre després d’estudiar la possibilitat, hem decidit realitzar un viatge a la ciutat de Londres, curt, però esperem que intens, on uns quants alumnes de segon de batxillerat van a entrar en contacte amb una societat, un tant especial, com l’anglesa i amb un idioma del qual podem dir que tenen nocions però no acaben de ser conscients de com d’important va a ser per al seu futur, especialment quan els aplegue el moment d’incorporar-se al món laboral o d’intercomunicar-se amb qualsevol persona de qualsevol país.


L’eixida serà el 2 de març i la tornada serà el 6 del mateix mes, El grup estarà format per 19 alumnes de 2n de batxillerat del nostre centre i dos professors, el APA al igual que en els altres viatges dels alumnes fora de Espanya, colabora en 200 euros de ajuda.

Escuela de padres.


El APA colabora en la promoción de la Actividad en 50 euros. Os esperamos a todos.

Cortinas para las aulas

Desde el APA os comunicamos que se ha realizado la compra de las cortinas del 3º y 4º piso del edificio nuevo (edif. C). En el 4º piso tenemos el Aula Magna y el aula C41 (aula de dibujo) y en el 3º piso tenemos las aulas de bachillerato (C31, C32, C33, C34) y ademas entre el 3º  y 4º piso tenemos una pequeña aula de desdoble (CE4) donde van alumnos de optativa. En el Aula Magna vamos a poner tejido black-out que no dejan pasar la luz, mientras que en el resto de clases, el tejido deja pasar la luz, pero no el sol, resultando al final una inversión de 4.131 euros. En breve comenzara la instalación de las mismas.

lunes, 6 de febrero de 2017

Carta abierta al Sr Conseller d'Educació, Investigació, cultura i Esport

"Petició de l'APA "Col.legi Sant Antoni de Pàdua de Carcaixent"

A/A Sr. Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

D. Vicent Marzà Ibáñez

Tots els membres de l'APA d'este col·legi reunits a Carcaixent en sessió ordinària i tenint en compte les actuacions de la Conselleria que vosté presideix, juntament amb multitud de ciutadans; reivindiquem i li exigim:

1.- Que siga respectada la nostra llibertat d'elecció de centre per a l'educació dels nostres fills perquè nosaltres som els primers i últims responsables de la seua educació, la qual finançem amb els nostres impostos indistintament del centre que triem. Esta llibertat d'elecció l'exigim, en qualsevol nivell educatiu i en el nostre cas, des d'infantil fins a batxillerat.

2.- Que l'Administració deixe d'actuar injustament infra finançant l'educació concertada que hem triat per als nostres fills. Segons dades de la pròpia administració és més del 30% més barata, la qual cosa considerem una discriminació positiva cap a l'ideari que lliurement hem triat.

3.- Que la xarxa pública i concertada segueixquen respectant-se mútuament com complementàries. És una demagògia, interessada, perillosa i fortament totalitària enfrontar la xarxa pública i la concertada, fent d'esta última una xarxa subsidiària i creant un problema social inexistent. Molt al contrari segons el nostre ordenament jurídic i el dret internacional la xarxa pública i la concertada són complementàries i així es garantix l'autèntica pluralitat social i democràtica.

4.- Que la responsabilitat política i administrativa de cara a l'educació en cap cas intente suplantar o anul·lar la nostra. Volem triar el tipus d'educació integral que desitgem per als nostres fills.

5.-El nostre Col·legi "Sant Antoni de Pàdua" ni és ni ha sigut en cap moment un col·legi elitista, comprove's amb la procedència i estrat social de les famílies que tenim matriculats als nostres fills en ell.

6.- El nostre Col·legi a més està immers en una constant innovació educativa.

7.- El nostre Col·legi té  a mes un ideari propi que és essencial per a nosaltres i que demanem es respecte en la seua totalitat.


Petición del APA “Colegio San Antonio de Padua de Carcaixent”

A/A    Sr. Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport D. Vicent Marzà Ibáñez


Todos los miembros del APA de este colegio reunidos en Carcaixent en sesión ordinaria y teniendo en cuenta las actuaciones de la Consellería que usted preside, juntamente con multitud de ciudadanos; reivindicamos y le exigimos:

1.- Que sea respetada nuestra libertad de elección de centro para la educación de nuestros hijos pues nosotros somos los primeros y últimos responsables de su educación, la cual financiamos con nuestros impuestos indistintamente del centro que elijamos. Esta libertad de elección la exigimos en cualquier nivel educativo y en nuestro caso concreto, desde infantil hasta bachillerato.

2.-  Que la Administración deje de  actuar injustamente  infrafinanciando la educación concertada que hemos elegido para nuestros hijos. Según datos de la propia administración es más del 30% más barata, lo que consideramos una discriminación positiva  hacia el ideario que libremente hemos elegido.

3.- Que la red pública y concertada sigan respetándose mutuamente como complementarias. Es una demagogia, interesada, peligrosa y fuertemente totalitaria enfrentar  la red pública y la concertada, haciendo de esta última una red subsidiaria y creando un problema social inexistente. Muy al contrario según nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional la red pública y la concertada son complementarias y así se garantiza la auténtica pluralidad social y democrática.

4.- Que la responsabilidad política y administrativa de cara a la educación en ningún caso intente suplantar o anular  la nuestra. Queremos elegir el tipo de educación integral que deseamos para nuestros hijos.

5.-Nuestro Colegio “San Antonio de Padua” ni es ni ha sido nunca un colegio elitista, compruébese con la procedencia y estrato social de las familias que tenemos matriculados a nuestros hijos en el.

6.- Nuestro Colegio además está inmerso en una constante innovación educativa.

7.- Nuestro colegio tiene además un ideario propio que es esencial para nosotros y que pedimos se respete en su totalidad.

¿Que es lo que más te gusta del Blog del A.P.A.